קולגן, אלסטין וגליקוזאמינוגליקן – המדע שמאחורי היופי