כיצד לבחור קרן נאמנות?

מהי קרן נאמנות וכיצד ניתן לבחור בין הקרנות השונות העומדות לרשותכם? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

מספר מילים על קרנות הנאמנות

קרנות הנאמנות הן למעשה אפיק השקעה וחיסכון המיועד לקבוצת חוסכים (חברי הקרן) המאגדים את כספם למטרות השקעה זהות. חברי הקרן הם אלו הבוחרים במנהל הקרן האחראי להשקעת כספיהם בניירות ערך ואיגרות חוב, וכל זאת בהתאם להסכם הקרן הנערך בין מנהל הקרן לבין ציבור החוסכים.

ברוב המקרים, קרנות הנאמנות מנוהלות באמצעות פיזור השקעות, דבר השומר על ביצועי הקרן גם במקרים בהם לכמות קטנה של ניירות ערך ביצועים שליליים ביחס לניירות ערך אחרות. בניגוד להשקעות עצמאיות המנוהלות על ידי אדם יחיד, פיזור ההשקעות באמצעות קרן נאמנות מקטין את ההוצאות הכרוכות בבניית תיק ההשקעות, וזאת בשל עמלות קניה ומכירה גבוהות.

סוגי קרנות נפוצים

בין יתר סוגי קרנות הנאמנות הנפוצים תוכלו למצוא קרנות נאמנות המתמחות במניות, כאשר היקף ההשקעות במניות הינו כ-50% מנכסי הקרן, קרנות נאמנות המתמחות באגרות חוב, קרנות נאמנות מסוג קרן שקלית, קרנות נאמנות גמישות אשר אינן מחייבות את מנהל הקרן להשקיע את כספי הקרן באפיק השקעה כזה או אחר אלא בהתאם לשיקול דעתו בהתאם לאינטרסים הכלכליים של ציבור החוסכים, קרנות נאמנות מעורבות, קרנות סל המהוות שילוב בין קרנות נאמנות לבין תעודות סל ועוד.

קרנות נאמנות- כיצד לבחור בהן?

על מנת ליהנות מכל היתרונות הנלוות לניהול קרנות נאמנות, אנו ממליצים לכם ליישם כל אחד מהטיפים הבאים:

ראשית, הקפידו לבחון את תשקיפי הקרן בנוגע לאופי ההשקעה המיועד של הקרן. הקפידו לבדוק את מדיניות ההשקעה המוצעת לכם על ידי חברת הניהול ואת ביצועיה בעבר. בנוסף, אנו ממליצים לכם לבחון את תשואות הקרן לאורך השנים האחרונות. כיום, תוכלו להיחשף לנתונים מדויקים אודות תשואת הקרן גם בהיבט של חמש שנים לאחור.

שנית, הקפידו לבחון את הרכב נכסי הקרן ורמת הסיכון של השקעות הקרן. לאחר בחירת קרנות נאמנות המנוהלות בהתאם לרמת הסיכון הרצויה לכם, הקפידו לבחון את דמי הניהול השנתיים הנגבים מחברי הקרן. בנוסף לדמי הניהול השנתיים קיימות עמלות נוספות בחלק מקרנות הנאמנות, ומומלץ לדעת מראש מהו היקף ההוצאות הצפויות לכם.

הדבר השלישי והאחרון בכל הנוגע לבחירת קרנות נאמנות הינו הידע המקצועי העומד לרשות החברה המנהלת עבורכם את הקרן. קריטריון זה מהווה את אחד מהפרמטרים המהותיים ביותר בבחירת הקרן והוא חייב להתבצע בהתאם לידע המוצג בפניכם בנוגע ליכולות ההשקעה של מנהלי הקרן בתחומי השקעה שונים ומגוונים המותאמים לחלופות העומדות לרשותכם בכל הנוגע לפיזור השקעותיכם.

בנוסף לכל האמור לעיל, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם יועץ השקעות אובייקטיבי אשר איננו קשור באופן ישיר או עקיף לבנקים המסחריים בישראל ולבתי ההשקעות השונים.