כללי

קבלת תו נכה עבור ילדים אוטיסטים

ביוני 2012 הוכרעה סופית החלטה משמעותית וחשובה במיוחד במשרד התחבורה שדינה היה להשפיע על חיים רבים - זכאותם של ילדים אוטיסטים לקבלת…