פנאי וסגנון חיים

תיקון הכללי מידיו של רבי נחמן כסגולה לחיים וכפרת עוונות

יש אמונה חזקה הקיימת בלבבות רבים, כי לספר תהלים יש סגולות רבות וכוחות תיקון גדולים, ושדוד המלך, שחיבר את מזמורי התהלים בצלמו,…