מתקשה למצוא בן זוג? ייתכן והסיבה לכך היא שאת חכמה מדי